O nás

Vznik sboru dobrovolných hasičů v Ohnišově se datuje k 21. květnu 1878. Za uplynulá léta se sbor postupně rozvíjel a zase upadal vlivem změny režimů a světových válek. O jeho činnosti se bohužel nedochovalo příliš zpráv, i přesto z jednotlivých střípků a výtahů z obecní kroniky sestavil v roce 1980 místní kronikář Václav Mach hasičskou kroniku. Vzhledem k její velikosti je převedena do pdf formátu a umístěna v rámci samostatného souboru:

HASIČSKÁ KRONIKA